Kohtumäärus Vesta Terminali tsiviilhagi suhtes


22.06.2018

Harju Maakohus jättis 20.juuni 2018. a kohtumäärusega Vesta Terminal Tallinn OÜ (edaspidi: „Vesta Terminal“) avalduse alusel tsiviilasjas nr 2-18-2058 esitatud hagi ASi Tallinna Sadam (edaspidi: „Tallinna Sadam“) vastu läbi vaatamata. 8. veebruaril 2018. a esitas Vesta Terminal Tallinna Sadama vastu tsiviilhagi, milles taotles poolte vahel sõlmitud kootöölepingu tingimuste muutmist. Vesta Terminali nõude alused ja seoses sellega Tallinna Sadamale potentsiaalselt avalduvad riskid on toodud avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (registreeritud Finantsinspektsioonis 07. mail 2018), mis on avalikustatud Tallinna Sadama veebilehel https://investor.ts.ee/ .

Tallinna Sadamale kuulub Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate kompleks, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifuntsionaalse jäämurdjaga „Botnica“ jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot. Tallinna Sadama aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil alates 13.06.2018.

 

Lisainfo:

 

Marju Zirel

ASi Tallinna Sadam

Investorsuhete juht

m.zirel@ts.ee