AS Tallinna Sadam ja MPG AgroProduction OÜ sõlmisid lepingud õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse


29.06.2018

AS Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) ja MPG AgroProduction OÜ (edaspidi „MPG“) sõlmisid 28.juunil 2018. a koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse. Lepingud sõlmiti 99-ks aastaksVastavalt lepingutele ehitab MPG õlikultuuride töötlemise tehase, rajab superstruktuuri tooraine ja valmistoodangu laadimiseks ja lossimiseks kaidel, samuti laadimisrajatised tooraine ja valmistoodangu transportimiseks Muuga sadamasse ja sadamast välja kasutades raudteed ja maanteevõrku. MPG poolt superstruktuuri ja ehitistesse tehtavate investeeringute kogumaht on hinnanguliselt 200 miljonit eurot. Kompleks, mis katab ala suurusega ligikaudu 50 ha, rajatakse Muuga sadama idaosasse, mida varem kasutas AS Coal Terminal (hetkel pankrotimenetluses).

 

Projekt on planeeritud välja arendada täisvõimsuseni järgmise viie aasta jooksul, sõltuvalt kohalikelt omavalitsustelt vajalike ehitus- ja keskkonnalubade ning kooskõlastuste saamisest. Kompleksi osaline kasutusele võtmine on planeeritud kõige varem aastal 2020 ning täisvõimsusel käivitamiseni loodetakse jõuda kõige varem aastaks 2024. Kompleksi käitlusvõimsuseks on hinnanguliselt 1,5 miljonit tonni aastas, mis võiks Tallinna Sadama jaoks tähendada täiendavalt 2,5 miljoni tonni kauba käitlemist aastas.

 

MPG on Euroopast pärit investorite poolt Eestis 2017. aastal asutatud ettevõte. Eeldatavalt luuakse projekti täismahus tööle hakkamisel otseselt ligi 300 uut töökohta ja kuni 1000 kaasnevat töökohta.

 

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga „Botnica“ jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

 

Lisainfo:

 

Marko Raid

Finantsjuht/Juhatuse liige

AS Tallinna Sadam

m.raid@ts.ee