ASi Tallinna Sadam 2018 II kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud


12.07.2018

2018. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,1 miljonit tonni kaupa ning 2,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kaubamaht 2,5% ning reisijate arv 0,2%. 2018. aasta II kvartalis toimus 1967 laevakülastust.

2018. aasta 6-kuu kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 10,1 miljonit tonni, suurenedes eelmise aasta 6-kuu kaubamahuga võrreldes 1,4%. 2018. aasta esimesel poolaastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,8 miljonit reisijat, mis on 0,2% enam kui 2017. aasta võrreldaval perioodil.

2018. aasta II kvartali ja 6-kuu kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

 

II kvartal 2018

II kvartal 2017 muutus 6 kuud 2018 6 kuud 2017

muutus

Kaubavood lastiliikide lõikes (tuh tonni)

5 072

4 948 2,5% 10 091 9 948 1,4%
Vedellast

2 063

1 873 10,1% 4 281 4 238

1,0%

Ro-ro kaubad

1 410

1 319 6,9% 2 729 2 506

8,9%

Puistlast

933

1 116 -16,4% 1 784 1 902

-6,2%

Kaup konteinerites

502

434 15,7% 951 898

5,9%

Konteinerid TEU

57 256

47 830 19,7% 108 922 102 346

6,4%

Segalast

164

205 -20,3% 346 401

-13,9%

Mitte-mereline

0

1 -82,2% 0 2

-90,1%

Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)

2 903

2 898 0,2% 4 827 4 819

0,2%

Tallinn-Helsingi

2 340

2 362 -0,9% 4 026 4 044

-0,4%

Tallinn-Stockholm

275

271 1,2% 491 482

1,8%

Tallinn-Peterburi

29

25 14,5% 31 32

-3,3%

Kruiisireisijad (traditsiooniline)

244

215 13,8% 244 215

13,8%

Muud

15

25 -39,8% 34 47

-26,3%

Laevakülastuste arv

1 967

2 055 -4,3% 3 676 3 733

-1,5%

Kaubalaevad

432

421 2,6% 828 874

-5,3%

Reisilaevad (sh Ro-Pax)

1 398

1 513 -7,6% 2 711 2 738

-1,0%

Kruiisilaevad (traditsioonilised)

137 121 13,2% 137 121

13,2%

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee