ASi Tallinna Sadam tütarettevõte sõlmis lepingu m/l Botnica prahtimiseks suveperioodidel


04.07.2018

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping allkirjastas lepingu Baffinland Iron Mines LP’ga multifunktsionaalse jäämurdja m/l Botnica prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja, sõltuvalt teatud tingimustest, ka aastate 2019-2022 suveperioodideks. Baffinland Iron Mines LP on Kanada kaevandusettevõte, mis tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas. Vastavalt sõlmitud lepingule osutab m/l Botnica eskort- ja jääseire laeva teenust, reostusseiret ja hädaabi teenuseid.

 

M/l Botnica prahtimiseks talveperioodidel on OÜ’l TS Shipping kuni aastani 2022 leping Eesti Veeteede Ametiga m/l Botnica prahtimiseks jäämurdeteenuse osutamiseks Eesti rannikuvetes.

 

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifuntsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

 

Lisainfo:

 

Marko Raid

Finantsjuht/Juhatuse liige

AS Tallinna Sadam

m.raid@ts.ee