ASi Tallinna Sadam 2018 II kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud

2018. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,1 miljonit tonni kaupa ning 2,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kaubamaht 2,5% ning reisijate arv 0,2%. 2018. aasta II kvartalis toimus 1967 laevakülastust.

2018. aasta 6-kuu kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 10,1 miljonit tonni, suurenedes eelmise aasta 6-kuu kaubamahuga võrreldes 1,4%. 2018. aasta esimesel poolaastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,8 miljonit reisijat, mis on 0,2% enam kui 2017. aasta võrreldaval perioodil.

2018. aasta II kvartali ja 6-kuu kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

 

II kvartal 2018

II kvartal 2017 muutus 6 kuud 2018 6 kuud 2017

muutus

Kaubavood lastiliikide lõikes (tuh tonni)

5 072

4 948 2,5% 10 091 9 948 1,4%
Vedellast

2 063

1 873 10,1% 4 281 4 238

1,0%

Ro-ro kaubad

1 410

1 319 6,9% 2 729 2 506

8,9%

Puistlast

933

1 116 -16,4% 1 784 1 902

-6,2%

Kaup konteinerites

502

434 15,7% 951 898

5,9%

Konteinerid TEU

57 256

47 830 19,7% 108 922 102 346

6,4%

Segalast

164

205 -20,3% 346 401

-13,9%

Mitte-mereline

0

1 -82,2% 0 2

-90,1%

Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)

2 903

2 898 0,2% 4 827 4 819

0,2%

Tallinn-Helsingi

2 340

2 362 -0,9% 4 026 4 044

-0,4%

Tallinn-Stockholm

275

271 1,2% 491 482

1,8%

Tallinn-Peterburi

29

25 14,5% 31 32

-3,3%

Kruiisireisijad (traditsiooniline)

244

215 13,8% 244 215

13,8%

Muud

15

25 -39,8% 34 47

-26,3%

Laevakülastuste arv

1 967

2 055 -4,3% 3 676 3 733

-1,5%

Kaubalaevad

432

421 2,6% 828 874

-5,3%

Reisilaevad (sh Ro-Pax)

1 398

1 513 -7,6% 2 711 2 738

-1,0%

Kruiisilaevad (traditsioonilised)

137 121 13,2% 137 121

13,2%

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping allkirjastas lepingu Baffinland Iron Mines LP’ga multifunktsionaalse jäämurdja m/l Botnica prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja, sõltuvalt teatud tingimustest, ka aastate 2019-2022 suveperioodideks. Baffinland Iron Mines LP on Kanada kaevandusettevõte, mis tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas. Vastavalt sõlmitud lepingule osutab m/l Botnica eskort- ja jääseire laeva teenust, reostusseiret ja hädaabi teenuseid.

 

M/l Botnica prahtimiseks talveperioodidel on OÜ’l TS Shipping kuni aastani 2022 leping Eesti Veeteede Ametiga m/l Botnica prahtimiseks jäämurdeteenuse osutamiseks Eesti rannikuvetes.

 

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifuntsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

 

Lisainfo:

 

Marko Raid

Finantsjuht/Juhatuse liige

AS Tallinna Sadam

m.raid@ts.ee

AS Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) ja MPG AgroProduction OÜ (edaspidi „MPG“) sõlmisid 28.juunil 2018. a koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse. Lepingud sõlmiti 99-ks aastaksVastavalt lepingutele ehitab MPG õlikultuuride töötlemise tehase, rajab superstruktuuri tooraine ja valmistoodangu laadimiseks ja lossimiseks kaidel, samuti laadimisrajatised tooraine ja valmistoodangu transportimiseks Muuga sadamasse ja sadamast välja kasutades raudteed ja maanteevõrku. MPG poolt superstruktuuri ja ehitistesse tehtavate investeeringute kogumaht on hinnanguliselt 200 miljonit eurot. Kompleks, mis katab ala suurusega ligikaudu 50 ha, rajatakse Muuga sadama idaosasse, mida varem kasutas AS Coal Terminal (hetkel pankrotimenetluses).

 

Projekt on planeeritud välja arendada täisvõimsuseni järgmise viie aasta jooksul, sõltuvalt kohalikelt omavalitsustelt vajalike ehitus- ja keskkonnalubade ning kooskõlastuste saamisest. Kompleksi osaline kasutusele võtmine on planeeritud kõige varem aastal 2020 ning täisvõimsusel käivitamiseni loodetakse jõuda kõige varem aastaks 2024. Kompleksi käitlusvõimsuseks on hinnanguliselt 1,5 miljonit tonni aastas, mis võiks Tallinna Sadama jaoks tähendada täiendavalt 2,5 miljoni tonni kauba käitlemist aastas.

 

MPG on Euroopast pärit investorite poolt Eestis 2017. aastal asutatud ettevõte. Eeldatavalt luuakse projekti täismahus tööle hakkamisel otseselt ligi 300 uut töökohta ja kuni 1000 kaasnevat töökohta.

 

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga „Botnica“ jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

 

Lisainfo:

 

Marko Raid

Finantsjuht/Juhatuse liige

AS Tallinna Sadam

m.raid@ts.ee

Harju Maakohus jättis 20.juuni 2018. a kohtumäärusega Vesta Terminal Tallinn OÜ (edaspidi: „Vesta Terminal“) avalduse alusel tsiviilasjas nr 2-18-2058 esitatud hagi ASi Tallinna Sadam (edaspidi: „Tallinna Sadam“) vastu läbi vaatamata. 8. veebruaril 2018. a esitas Vesta Terminal Tallinna Sadama vastu tsiviilhagi, milles taotles poolte vahel sõlmitud kootöölepingu tingimuste muutmist. Vesta Terminali nõude alused ja seoses sellega Tallinna Sadamale potentsiaalselt avalduvad riskid on toodud avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (registreeritud Finantsinspektsioonis 07. mail 2018), mis on avalikustatud Tallinna Sadama veebilehel https://investor.ts.ee/ .

Tallinna Sadamale kuulub Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate kompleks, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifuntsionaalse jäämurdjaga „Botnica“ jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot. Tallinna Sadama aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil alates 13.06.2018.

 

Lisainfo:

 

Marju Zirel

ASi Tallinna Sadam

Investorsuhete juht

m.zirel@ts.ee

 

Nasdaq teatab, et 13.06.2018 noteeriti Nasdaq Balti börside põhinimekirjas AS-i Tallinna Sadam aktsiad (kauplemistähis: TSM1T). Ametlikult noteeriti aktsiad Nasdaq Tallinna börsil.

Tallinna Sadama aktsiate noteerimine järgneb ettevõtte aktsiate avalikule esmaspakkumisele, mille käigus pakuti 25. maist kuni 6. juunini ettevõtte aktsiaid nii Eesti jaeinvestoritele kui institutsionaalsetele investoritele üle maailma. Pakkumise käigus kaasas ettevõte kokku 147,4 miljonit eurot. Aktsiaid märkis 13 723 Eesti jaeinvestorit ning 102 institutsionaalset investorit 22 riigist. Aktsiapakkumine märgiti üle enam kui kolm korda.

Ettevõtte ainuomanik enne aktsiate avalikku pakkumist oli Eesti Vabariik. Pärast pakkumise läbiviimist on Eesti Vabariik Tallinna Sadama suurim aktsionär, omades 67% ettevõtte aktsiatest.

Aktsiate ametliku noteerimise alguse puhul helistasid Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas, Nasdaq Tallinna juhatuse esimees Kaarel Ots ja Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm kolmapäeval kell 10 Vanasadama jahisadamas pidulikult börsikella. Lisaks tervitasid Tallinna Sadama börsiletulekut udupasunate signaaliga sadamas seisvad laevad Star, Victoria I ja Silja Europa.

„Tallinna Sadama noteerimine tähistab esimest Eesti riigiettevõtte börsiletulekut viimase ligemale 20 aasta jooksul. Pakkumise tulemused näitavad selgelt, kui väga investorid seda sündmust ootasid. Aktsiaid märkinud jaeinvestorite arvu poolest on tegemist suuruselt teise IPOga Eesti börsiajaloos,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. „Tallinna Sadama noteerimisega täidab Eesti valitsus mitu suurt eesmärki: pakub nii kohalikele jaeinvestoritele, kohalikele pensionifondidele kui ka rahvusvahelistele institutsionaalsetele investoritele võimaluse investeerida, ja loob samal ajal kõik eeldused, et ettevõte muutuks läbipaistvamaks ja juhtimiskvaliteet tõuseks veelgi.“

„Tallinna Sadam on ajalooliselt olnud tugevate majandustulemustega ja stabiilselt kõrget dividendi maksev ettevõte, mis aitas pakkumise käigus kindlasti suurendada investorite usaldust meie ettevõtte vastu,“ ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Avalikult kapitali kaasamine ning uute aktsionäride tagasiside paneb meid veelgi selgemalt ärile fokusseerima ja muudab ettevõtte tugevamaks. Peame jälgima, et kõik oluline informatsioon saaks avalikuks kõikidele investoritele üheaegselt ning et kõik aktsionärid oleks suuraktsionäri ehk Eesti riigiga võrdselt koheldud.“

Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks. Tallinna Sadama tegevused jagunevad peamiselt järgmiste valdkondade vahel: kaup ja selle käitlemine, reisijad ja nende teenindamine, laevandus ning kinnisvaraarendus. Tallinna Sadama kohta saab rohkem lugeda ettevõtte veebilehelt.

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 90 väärtpaberiturul 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaq-i tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 3900 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 12 triljoni dollari.

****

Lisainfo:
Ott Raidla
Nasdaq Tallinn
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
Tel: +372 640 8862
Mobiil: +372 5552 4824
ott.raidla@nasdaq.com

 

AS Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli (edaspidi „ÜKP“), millega kinnitavad ühist huvi kujundada Vanasadama alast kaasaegne, kõrgetasemelise avaliku ruumiga, atraktiivne ja elav linnakeskus. ÜKP kohaselt teevad Tallinna Sadam ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet ühiseid jõupingutusi 2017. aastal arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects poolt koostatud Vanasadama arendusplaani „Masterplaan 2030“ elluviimiseks, arvestades sealjuures Tallinna mereääre visiooni põhimõtteid.

ÜKP näeb ette, et Tallinna Sadam ja Tallinna linn moodustavad ühise nõukoja, mille ülesandeks on nõustada ruumilise planeerimise ja linnalise arengu seisukohast Tallinna Sadamat detailplaneeringute menetlemisel. Järgmine samm Vanasadama arendusplaani „Masterplaan 2030“ kontseptsiooni elluviimisel on ettevõtte poolt hanke korraldamine detailplaneeringute koostaja leidmiseks ning detailplaneeringute algatamise taotlemine.

Vanasadama arendusplaani „Masterplaan 2030“ kokkuvõttev lõpparuanne inglise keeles ja selle eestikeelne tõlge on avalikustatud Tallinna Sadama kodulehel  http://www.ts.ee/vanasadama-arendusplaanid.

Tallinna Sadamale kuulub Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate kompleks, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa.  Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifuntsionaalse jäämurdjaga „Botnica“ jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel

AS Tallinna Sadam

Investorsuhete juht

m.zirel@ts.ee

 

Täna viidi edukalt lõpuni ASi Tallinna Sadam aktsiate esmane avalik pakkumine, mis kuulutati välja 25. mail 2018. a. Pakkumise käigus pakuti müügiks kokku kuni 86 704 968 ASi Tallinna Sadam lihtaktsiat, sh kuni 75 404 968 uut lihtaktsiat ja kuni 11 300 000 olemasolevat lihtaktsiat (edaspidi: „Pakkumine“). Ettevõtte praegune ainuaktsionär, Eesti Vabariik (mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), on kinnitanud aktsiate Pakkumise lõpliku hinna 1,70 eurot aktsia  kohta, mis on Pakkumise hinnavahemiku 1,40 – 1,80 eurot ülemises veerandis. Kõik pakutud aktsiad jaotatakse investoritele vastavalt nüüdseks kinnitatud allokatsioonile, mille tulemusel kujunes Pakkumise kogumahuks 147,4 miljonit eurot. Kokku osales Pakkumises 102 institutsionaalset investorit 22 riigist ja 13 723 jaeinvestorit Eestist. Pakkumine märgiti pakkumise lõpliku hinna juures üle rohkem kui kolmekordselt. Täpsemad Pakkumise tulemused on esitatud teatele lisatud Pakkumise hinnastamise teates.

Eesti institutsionaalne nõudlus moodustas kogu institutsionaalsest nõudlusest ligikaudu 29%, millest enamus tulenes Eesti pensionifondidest. Kogu Baltikumi institutsionaalne nõudlus oli 34% kogu institutsionaalsest nõudlusest, ülejäänud institutsionaalne nõudlus pärines Põhjamaadest 27%, Ühendkuningriigist 21%, ülejäänud Euroopast 8%, USA-st 8% ja muudest regioonidest 1%.

Eesti jaepakkumise nõudlus moodustas 23% pakkumise kogunõudlusest. Jaeinvestoritele jaotatakse kokku 18 404 968 aktsiat ehk ligikaudu 21% kõigist jaotatavatest aktsiatest.

Kõigile jaeinvestoritele jaotatakse 100% märgitud aktsiatest kuni 1000 aktsia ulatuses. Jaeinvestorite märkimisavaldustele kuni 3000 aktsiat jaotatakse 1000  aktsiat ületavast mahust 51,34%. ASi Tallinna Sadam kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmetele ning töötajatele jaotatakse 100% märgitud aktsiatest kuni 2000 aktsia ulatuses ning märkimisavaldustele kuni 3000 aktsiat jaotatakse 2000  aktsiat ületavast mahust 51,34%. 3000 aktsiat ületavas osas jaotatakse kõigile jaeinvestoritele 4,5% märgitud aktsiatest.

51% pakkumises osalenud jaeinvestoritest märkis kuni 1000 aktsiat ja 78% jaeinvestoritest märkis kuni 3000 aktsiat.

Pakkumise raames jaotatud aktsiad annavad uutele aktsionäridele õiguse 1. jaanuaril 2018. a alanud majandusaasta ning sellele järgnevate majandusaastate eest makstud dividendidele.

Investoritele jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 12. juunil 2018. a või sellele lähedasel kuupäeval. ASi Tallinn Sadam aktsiate esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Tallinn börsi Balti Põhinimekirjas on planeeritud 13. juuni 2018. a.

 

Valdo Kalm

AS Tallinna Sadam

Juhatuse esimees

 

Lisainfo:

Marju Zirel

AS Tallinna Sadam

Investorsuhete juht

m.zirel@ts.ee

 

OLULINE TEADAANNE

 

Käesolev teadaanne on reklaam ning ei ole prospekt EL-i direktiivi 2003/71/EÜ (koos hilisemate muudatustega) tähenduses (edaspidi „Direktiiv“) ja/või Eesti väärtpaberituru seaduse (edaspidi „VPTS“) tähenduses.
Käesolevad materjalid ei kujuta endast Äriühingu  väärtpaberite („Aktsiad“) pakkumist ega selle osa ega üleskutset Aktsiate ostmise pakkumise tegemiseks, samuti ei toimu Aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutset või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Mistahes pakkumine Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja selle lisades, mis avalikustatakse seoses sellise pakkumisega. Nendes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, kus on üle võetud direktiiv 2003/71/EÜ või direktiiv 2010/73/EL (koos kõigi lepinguriikide vastavate rakendusmeetmetega (edaspidi „Prospektidirektiiv“), välja arvatud Eestis, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele Prospektidirektiivi tähenduses. 
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. a Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: US Securities Act of 1993, edaspidi “USA Väärtpaberiseadus”) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Aktsiate emitent ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud USA Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule USA Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile USA Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.
Käesolev teadaanne on mõeldud levitamiseks ainult sellistele isikutele ja on suunatud ainult sellistele isikutele, kes (i) on väljaspool Ühendkuningriiki; (ii) omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000. a finantsteenuste- ja turgude seaduse (finantsturundamine) 2005. a korralduse (koos hilisemate muudatustega) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) artikli 19(5) tähenduses (edaspidi „Finantsturundamise Korraldus“); või (iii) on isikud, kes kuuluvad Finantstegevuse Soodustamise Korralduse artiklis 49(2)(a) kuni (d) (“kõrge netoväärtusega äriühingud, inkorporeerimata ühingud, jne“); (kõiki selliseid isikuid nimetatakse koos „asjakohased isikud“) reguleerimisalasse. Käesolev teadaanne on suunatud ainult asjakohastele isikutele ning selle alusel ei või tegutseda ning sellele ei või tugineda isikud, kes pole asjakohased isikud. Kõik käesoleva teadaandega seonduvad investeeringud või investeerimistegevus on kättesaadavad ainult asjakohastele isikutele ning seda viiakse läbi ainult koos asjakohaste isikutega.
Aktsiaid ei ole mõeldud pakkuda, müüa või mistahes muul viisil kättesaadavaks teha ning neid ei tohi pakkuda, müüa või muul viisil kättesaadavaks teha jaeinvestoritele üheski teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis peale Eesti. Käesoleval juhul tähendab „jaeinvestor“ isikut, kes on üks (või mitu) järgnevatest: (i) jaeklient direktiivi 2014/65/EL (edaspidi „MIFID II“) artikkel 4(1) punkti (11) tähenduses; (ii) klient direktiivi 2002/92/EÜ (koos hilisemate muudatustega) tähenduses, kui seda klient ei loeta professionaalseks kliendiks MFID II artikli 4(1) punkti (10) tähenduses; või (iii) ei ole kutseline investor Prospektidirektiivi tähenduses.
Citigroup Global Markets Limited (edaspidi „Citigroup“) ja Carnegie Investment Bank AB tegutsevad Pakkumise rahvusvaheliste peakorraldajate ning tehingu koordinaatoritena (edaspidi „Rahvusvahelised Peakorraldajad“). Erste Group Bank AG ja Swedbank AS tegutsevad kui peakorraldajad (edaspidi „Peakorraldajad“). AS LHV Pank tegutseb kui kaaskorraldaja, edaspidi Rahvusvaheliste Peakorraldajatega ja Peakorraldajatega koos nimetatud kui „Emissiooni Korraldajad“, inglise keeles: Underwriters).
Emissiooni Korraldajad tegutsevad seoses Pakkumisega üksnes Äriühingu, ning mitte kellegi teise, nimel. Ükski Emissiooni Korraldaja ei loe ühtki teist isikut (hoolimata sellest, kas tegu on käesoleva teadaande saajaga või mitte) Pakkumisega seoses kliendiks ning ei ole vastuta mille kellegi teise kui Äriühingu ees kaitsemeetmete kohaldamise eest, mida võimaldatakse klientidele, samuti seoses Pakkumisega antud nõuannete või mistahes käesolevas teadaandes viidatud tehingute, asjaolude või korralduste osas.
Seoses Pakkumisega võivad Emissiooni Korraldajad ning nende vastavad sidusettevõtted, kes tegutsevad investoritena enda arvel, märkida ja/või omandada Aktsiaid ning selles ulatuses säilitada, osta, müüa, pakkuda müügiks või muul viisil teha tehinguid enda arvel selliste Aktsiatega ning muude Äriühingu väärtpaberitega või Pakkumisega seotud või mitteseotud investeeringutega. Sellest tulenevalt tuleks käesolevas teadaandes sisalduvaid viiteid Aktsiate emiteerimisele, pakkumisele, märkimisele, omandamisele, paigutamisele või muude tehingute tegemisele lugeda nii, et need hõlmavad endas mistahes emiteerimist, pakkumist, märkimist, omandamist, kauplemist või paigutamist Emissiooni Korraldajate või nende mistahes sidusettevõtete poolt, kes tegutsevad investoritena enda nimel. Lisaks sellele võivad Emissiooni Korraldajad (või nende sidusettevõtted) sõlmida finantseerimislepinguid (sealhulgas vahetuslepinguid) investoritega, millega seoses võivad Emissiooni Korraldajad (või nende ükskõik millised sidusettevõtted) aeg-ajalt omandada, hoida või käsutada Aktsiaid. Ükski Emissiooni Korraldaja ei kavatse avalikustada ühegi sellise investeeringu või tehingu mahtu, välja arvatud ulatuses, mis on nõutav vastavalt seadustele või regulatsioonidele.
Emissiooni Korraldajad ja nende sidusettevõtted võivad olla teinud Äriühingu ja Riikliku Aktsionäriga tehingud ning võivad olla osutanud neile erinevaid investeerimispanganduse, finantsnõustamise ning muid teenuseid, mille eest nad on võinud saada tavapärast tasu. Emissiooni Korraldajad ja ükskõik milline nende sidusettevõtetest võib ka tulevikus selliseid teenuseid Äriühingule, Riiklikule Aktsionärile ning nende vastavatele sidusettevõtetele osutada.
Seoses Aktsiate pakkumise või müügiga võib Stabiliseerimise Korraldaja 30 päeva jooksul pärast kauplemise algust teostada tehinguid, mille eesmärk toetada väärtpaberite turuhinna püsimist kõrgemal tasemel, kui see võiks olla ilma selliste tehinguteta. Mistahes stabiliseerimistegevused (mis võivad, kuid ei pruugi aset leida) viiakse läbi Stabiliseerimise Korraldaja poolt kooskõlas kohalduvate seaduste ja regulatsioonidega ning nende läbiviimine võib igal ajal lõppeda.
Ükski Emissiooni Korraldajatest ega ühegi neist tütarettevõte, sidusettevõte või nende direktor, juht, töötaja, nõustaja, esindaja või mistahes muu isik ei võta vastutust ega kohustusi ning ei anna ühtegi kinnitust või garantiid (otseselt või kaudselt) seoses käesoleva teadaande sisuga, sealhulgas selle õigsuse, täpsuse, terviklikkuse ega käesolevas teadaandes sisalduva informatsiooni või arvamuste kinnitatuse või õigluse kohta (või seoses sellega, kas mingi informatsioon on teadaandest välja jäetud) või mistahes muu informatsiooniga, mis seondub Äriühingu, Riikliku Aktsionäri ning nende sidusettevõtetega, sõltumata sellest, kas informatsioon on kirjalikus, suulises, visuaalses või elektroonilises vormis, ning  sõltumata sellest, kas informatsioon on edastatud või tehtud avalikuks, ning seoses mistahes kahjuga, mis on tekkinud käesoleva teadaande või selle sisu kasutamisest või tekkinud muul viisil seoses käesoleva teadaande või selle sisuga.
Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning ei proovi olla täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduva informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil. Kogu informatsiooni, mis käesolevas teadaandes sisaldub, võidakse kontrollida, parandada, täiendada või muuta ilma teavituseta. Siiski ei võta Äriühing kohustust teavitada käesoleva teadaande saajat mistahes täiendavast informatsioonist või uuendada käesolevat teadaannet või parandada mistahes ebatäpsusi.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast soovitust seoses Pakkumisega. Väärtpaberite hind ja väärtus ning nendest tulenev mistahes tulu võib nii langeda kui ka tõusta. Varasemad tulemused ei näita, millised on tulevased tulemused. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või mistahes Pakkumisega seonduvatele dokumentidele ei saa tugineda tulevaste tulemuste üle otsustamiseks. Enne Aktsiate ostmist peaksid isikud, kes tutvuvad käesoleva teadaandega, tegema kindlaks, et nad mõistavad täielikult ja aktsepteerivad riske, mida kajastatakse prospektis, kui see avaldatakse.
Tulevikku suunatud avaldused
Teatud avaldused, mis käesolevas teadaandes sisalduvad, sealhulgas kogu informatsioon seoses Äriühingu strateegia, plaanide või tuleviku finants- või tegevustulemustega kujutavad endast „tulevikku suunatud avaldusi“. Neid tulevikku suunatud avaldusi saab ära tunda tulevikku suunatud terminoloogia kasutamise järgi, sealhulgas terminite „usub“, „prognoosib“, „eeldab“, „plaanib“, „ootab“, „kavatseb“, „seab eesmärgiks“, „planeerib“, „ennustab“, „võib“, „tahab“, „püüab“, „peaks“ või nende terminite eituse või sarnase terminoloogia kasutamisest, või selle järgi, et arutatakse strateegiat, plaane, eesmärke, sihte, tuleviku sündmusi või kavatsusi. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad endas kõiki asjaolusid, mis pole ajaloolised faktid. Sellised avaldused sisalduvad käesolevas teadaandes mitmes kohas ning sisaldavad avaldusi, milles väljendavad Äriühingu juhtide kavatsusi, veendumusi või praegusi ootusi seoses (muuhulgas) Äriühingu  tegevustulemuste, finantsolukorra ja tulemuste, väljavaadete, kasvu ja strateegia ning majandusharu osas, milles Äriühing tegutseb.
Tulevikku suunatud avaldused käsitlevad oma olemuse tõttu asjaolusid, mis sisaldavad endas riske ja teadmatust, kuna on seotud selliste sündmustega ja sõltuvad sellistest asjaoludest, mis võivad aga ei pruugi tulevikus juhtuda. Tulevikku suunatud avaldused ei anna tulevikutulemuste garantiiks ning Äriühingu tegelikud tegevustulemused ja finantsolukord ning selle ärisektori areng, milles Äriühing tegutseb, võivad oluliselt erineda käesolevas teadaandes sisalduvates tulevikku suunatud avaldustest.
Lisaks sellele, isegi kui Äriühingu tegevustulemused ning finantsolukord ning selle ärisektori areng, milles Äriühing tegutseb, vastavad sellele, mida kajastati käesoleva teate tulevikku suunatud avaldustes, siis ei pruugi need tulemused või arengud näidata seda, millised on tulemused või arengud järgnevatel perioodidel.
Käesolevas teadaandes sisalduvad tulevikku suunatud avaldused annavad informatsiooni ainult teadaande tegemise kuupäeva seisuga. Äriühing loobub mistahes kohustusest või lubadusest avaldada uuendusi või muudatusi ükskõik millise käesolevas teates sisalduva tulevikku suunatud avaldusega seoses, et anda edasi Äriühingu ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes toimunud muudatusi, millel vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva õiguse kohaselt.

ASi Tallinna Sadam aktsiaid saab märkida homme kella 14.00-ni, Eesti eraisikutel ja ettevõtetel on võimalik märkimisavaldusi esitada hinnaga 1,80 eurot pakutava aktsia kohta.

 Jaeinvestorid saavad märkimisavaldust esitada kõikide Eestis tegutsevate pankade kaudu ning selle eelduseks on väärtpaberikonto olemasolu.

Jaeinvestorite poolt märgitavate aktsiate kogus ei ole piiratud, märkida saab aktsiad vastavalt oma ostusoovile. Ülemärkimise korral on ettevõtte eesmärk tagada miinimumjaotisena igale aktsiaid märkivale Eesti jaeinvestorile vähemalt 1000 ettevõtte aktsiat ning seda kogust ületavas osas vastavalt pakkumise tulemustele  ja Tallinna Sadama aktsiate pakkumise prospektis toodud astmelise allokatsiooni põhimõtetele.

Märkimistulemused, lõplik aktsia hind ja pakutavate aktsiate jaotus tehakse aktsiate avaliku pakkumise korraldajate ja ettevõtte poolt teatavaks eeldatavalt sel neljapäev, 7. juunil. Aktsiate eeldatav esimene kauplemispäev on nädala pärast, 13. juunil.

Tallinna Sadama aktsiate avalik pakkumine algas 25. mail, mil ettevõte avalikustas prospekti koos lisaga ja esitas noteerimisavalduse ettevõtte aktsiate noteerimiseks Nasdaqi Tallinna börsil.

Aktsiate esmase avaliku pakkumise raames emiteerib Tallinna Sadam kokku 75 404 968 uut aktsiat ja ettevõtte senine ainuaktsionär Eesti Vabariik pakub täiendavalt kuni 11 300 000 Tallinna Sadama aktsiat.

Tänavu aprillis ettevõtte senise ainuaktsionäri Eesti Vabariigi poolt kinnitatud dividendipoliitika seab ettevõtte eesmärgiks maksta aastatel 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates aastast 2021 vähemalt 70 protsenti eelmise aasta puhaskasumist.

Aktsiate institutsionaalse pakkumise kaaspeakorraldajad on Citigroup Global Markets Limited ja Carnegie Investment Bank AB ning kaaskorraldajad, Erste Group Bank ja Swedbank. Eesti residentidele suunatud jaepakkumise kaaspeakorraldajad on Swedbank ja LHV Pank.

Tallinna Sadama esmase avaliku pakkumise prospekt koos lisaga ning eesti- ja venekeelne prospekti kokkuvõte on allalaetav ettevõtte veebilehelt investor.ts.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehelt www.fi.ee. Paberkandjal on nimetatud pakkumise dokumendid kättesaadavad Swedbanki ja LHV kontorites ja ASi Tallinna Sadam peakontoris aadressil Sadama 25, Tallinn.

 

 

Käesolev reklaam sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis sisaldavad riske ning määramatusi, kuna need puudutavad sündmusi ning sõltuvad asjaoludest, mis võivad, kuid ei pruugi, tulevikus aset leida. Aktsiaselts Tallinna Sadam (edaspidi „Äriühing“) loobub mistahes kohustusest uuendada tulevikku suunatud avaldusi, et anda edasi mistahes muudatusi ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes, millel vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva õiguse kohaselt. Käesolev reklaam ei ole väärtpaberite pakkumine ning seda ei tohi levitada, otseselt või kaudselt, väljaspool Eestit. Äriühingu aktsiate (edaspidi „Aktsiad“) avaliku pakkumise prospekt, mis on kiidetud heaks Finantsinspektsiooni (edaspidi „FI“) poolt 7. mail 2018. a (edaspidi „Prospekt“) ja selle lisa alusel, mis on kiidetud FI poolt heaks 24. mail 2018. a (edaspidi „Prospekti Lisa“), on elektroonilises vormis kättesaadavad Äriühingu  (investor.ts.ee) ja FI (www.fi.ee) kodulehekülgedel. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, Prospekti kokkuvõtet ja Prospekti Lisa ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerinud selliste investeeringute nõustamise alal. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita Ameerika Ühendriikide 1933. a väärtpaberiseaduse, koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: US Securities Act of 1933, edaspidi “USA Väärtpaberiseadus”), kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides, välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest.

Tallinna Sadama aktsiate esmane pakkumine kestab veel kuni eeloleva kolmapäeva (6. juuni) kella 14-ni.  Kuni kolmandik ettevõtte aktsiatest saab noteeritud Nasdaqi Tallinna börsil ja eeldatav esimene kauplemispäev on 13. juuni. Börsileminekuga sihime äriettevõttena kolme eesmärki:

 • Investorite lisandumine annab meile veelgi selgema fookuse oma ärivaldkondadele
 • Börsistaatus suurendab ettevõtte rahvusvahelist tuntust ja konkurentsivõimet
 • Avaliku ettevõttena suureneb läbipaistvus ja lisandub börsiettevõtte kvaliteedimärk nii tänaste kui potentsiaalsete partnerite silmis.

Pakkumisel saavad osaleda kõik Eesti füüsilistest ja juriidilistest isikutest jaeinvestorid ning ühtlasi ka kodumaised ja rahvusvahelised institutsionaalsed ehk kutselised investorid, kes soovivad saada osa uuendusmeelse, hästi kapitaliseeritud ja stabiilselt dividende maksva ettevõtte tulevikust.

 

Aktsiate märkimine

Meie üheks eesmärgiks aktsiate börsil noteerimisel on anda igale Eesti inimesele võimaluse saada osa Tallinna Sadama tulevikust. Enne lõpliku investeerimisotsuse langetamist tuleks igal investoril tutvuda avalikku pakkumise prospekti, selle lisa ja kokkuvõtte eesti- ja venekeelsete tõlgetega, mis on leitavad meie kodulehel investor.ts.ee. Mõned peamised märkimisega seonduvad korralduslikud küsimused aga allpool:

 • Aktsiaid saavad märkida kõik Eesti füüsilised ja juriidilised isikud ning märkimiskorraldusel piirmäära pole – märkida saab minimaalselt ühe aktsia ning maksimaalselt just nii palju, kui investor ise soovib.
 • Oleme seadnud eesmärgiks rahuldada iga jaeinvestori märkimissoov minimaalselt 1000 aktsia ulatuses. Lõplik miinimumjaotis selgub pärast märkimisperioodi lõppu ja sõltub kokkuvõttes nii jae- kui institutsionaalsete investorite kogunõudlusest.
 • Aktsiate märkimise hinnavahemik on 1,4-1,8 eurot aktsia kohta ning jaeinvestorid saavad märkimiskorralduse esitada hinnavahemiku ülempiiriga ehk 1,8 euroga. Märkimise lõpus maksavad kõik investorid samasugust lõpphinda ning kui see kujuneb 1,8 eurost madalamaks, tagastatakse jaeinvestorile hinnavahe.
 • Pakkumisel aktsiaid omandanud aktsionäridel tekib õigus dividende saada 2018. aasta majandusaasta aruande põhjal ning üldjuhul maksab Tallinna Sadam aktsionäridele dividende aasta II kvartalis ehk antud juhul toimub esimene dividendimakse eeldatavalt 2019. aasta kevadel.

 

Tallinna Sadama ärivaldkonnad

Tallinna Sadama visioon on Eesti suurima mereväravana olla Läänemere sadamatest uuendusmeelseim ning saavutada seeläbi kasvu kõigis oma neljas põhilises peamises ärivaldkonnas. Nendeks on liini- ja kruiisireisijate teenindamine, kaubavedude teenindamine, reisiparvlaevaühendus Eesti suursaartega ning tuleviku ärisuunana Vanasadama piirkonna kinnisvaraarendus.

Naaberriikide vahelised tihedad majandussuhted ja korralikult toimivad laevaliinid on muutnud Läänemere üheks tihedaima laevaliiklusega sisemereks maailmas. Reisijate arv Läänemerel on viimase kümne aasta jooksul pidevalt kasvanud. Tallinna Sadama suurima reisijate arvuga liin on Tallinn-Helsingi, kus 2017. aastal teenindati 8,8 mln reisijat. Ühtlasi on see ka üks Euroopa tihedaima liiklusega regulaarliine. Inimeste kasvav huvi kruiisireiside kui puhkuse veetmise viisi vastu ning Läänemere piirkonna populaarsuse kasv on samal ajal suurendanud ka kruiisireisijate arvu. Viimastel aastatel kasvab kõige kiiremas tempos Aasiast pärit Eestit külastavate turistide arv, milles on oma osa nii liini- kui ka kruiisilaevadel.

Tallinna Sadama sadamaid läbivatest kaubavoogudest moodustab suurema osa ida-lääne-suunaline transiit ehk Venemaaga seotud mahukaubad, nagu naftatooted, väetised jms. Majanduspoliitilistel põhjustel on need mahud aasta-aastalt vähenenud, mida on aga osaliselt asendanud teiste lastiliikide suurenemine. Kui 2009. aastal moodustas Venemaaga seotud kaubamaht Tallinna Sadama kaubamahust ligi 70%, siis 2017. aastaks on selle kauba osakaal langenud 36%-le, samas kui Eesti ekspordi ja impordiga seotud kaubamaht ulatus ligi 50%-ni. Sadam teeb aktiivselt koostööd kaubaoperaatoritega ja teiste logistikaahela osalistega, leidmaks uusi kaubavoogusid ning siht- ja lähteriike. Lisaks otsitakse võimalusi sadama kaudu liikuvale kaubale suurema lisandväärtuse andmiseks sadamale kuuluvate tööstuspargi alade kasutusse andmise kaudu. Suurenevad ro-ro (veerem) ja konteinerkaupade mahud loovad lisavõimalusi kaubavedudeks põhja-lõuna- ning lääne-ida-suunal.

Tallinna Sadam osutab oma tütarettevõtjate kaudu riigile üleveoteenust viie reisiparvlaevaga kahel liinil (mandri ja Saaremaa ning Hiiumaa vahel) ja jäämurdeteenust talvisel hooajal multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica.

Kinnisvara ärivaldkond on veel suures osas ettevalmistusfaasis. Muuga tööstuspargis on detailplaneering kehtestatud ja Tallinna Sadam tegeleb aktiivselt müügitööga, et leida kliente vabadele tööstuspargi kruntidele. Paldiski tööstuspargi alade detailplaneeringu protsess veel kestab ja loodetavasti kehtestatakse detailplaneering 2018. aasta lõpuks. Teiste strateegiliste algatuste seas kaalub Tallinna Sadam võimalust arendada kinnisvara Vanasadama piirkonnas Tallinna kesklinnas, mille kinnistute detailplaneerimise protsess on osaliselt alanud ja osaliselt algatamisel, kuid kestab veel hinnanguliselt järgmised kolm kuni viis aastat.

Meie visioonis kesksena sõnastatud eesmärk olla “uuendusmeelseim” pole mitte pelgalt sõnakõlks, vaid meie äritegevuse A&O. Tallinna Sadamal käib pidev võistlus konkurentidega ja edu valemiks saab siin olla vaid eristumine – peame olema kiiremad, paindlikumad ja pakkuma parimat teenust.

Oleme logistikasektori uuenduste eestvedajana ja Põhja-Euroopa neljanda sadamana reisijate teenindamises lükanud käima mitmeid suuremahulisi projekte, nagu logistikaahela digitaliseerimine, reisiterminalide uuendamine ja Targa Sadama liiklusjuhtimissüsteem Vanasadamas, automaatsildumine laevadele ning tark ja keskkonnasõbralik kruiisiterminal. Keskendume liini- ja kruiisireisijate valdkonna kasvule, laevanduses teenuse kvaliteedile, kaubavedudes lisandväärtuse loomisele ja põhja-lõuna-suunalistele kaubavedudele ning Vanasadamas kinnisvara arendusele.

Meie strateegia nurgakivideks on:

 • Tagada ettevõtte kasumlikkus
 • Võimekus genereerida rahavoogu ja maksta kõrget dividendi
 • Maksta aktsionäridele kõrget dividendi

 

Dividendipoliitika

Oleme läbi aastate olnud stabiilne dividendimaksja omanikule ehk tänasele ainuaktsionärile Eesti riigile. Viimase kümne aasta (2008-2017) keskmine dividendimakse on olnud 28 miljonit eurot ehk meie track record kinnitab – Tallinna Sadam on hea dividendivõimekusega ettevõte.

Tänavu aprillis kinnitas Tallinna Sadama nõukogu ettevõtte dividendipoliitika, mis näeb ette:

 • maksta nii 2019 kui 2020. aastal aktsionäridele korralisi maksustamisjärgseid dividende summas vähemalt 30 miljonit eurot
 • järgnevatel aastatel on eesmärgiks jaotada aktsionäride vahel vähemalt 70% eelneva majandusaasta puhaskasumist

 

Riskid

Loomulikult kaasnevad ka iga äriettevõtte tegevusega mitmesugused riskid, mis võivad olla põhjustatud näiteks väliskeskkonna drastilisest muutusest, poliitilistest ja regulatiivsetest kannapööretest või muudest ettenägematutest asjaoludest.

Põhjalikum nimekiri võimalikest riskidest on ära toodud meie prospektis ja selle kokkuvõtte eesti- ja venekeelsetes tõlgetes. Kõigi nende riskidega me äriettevõttena oma tegevustes ka arvestame ja aktsionäride ees vastutame.

 

Atraktiivne investeerimisvõimalus

Ülalkirjeldatud stabiilne ärimudel ja tuleviku kavandatavad arendustegevused annavad meile kindlust, et Tallinna Sadama aktsia on atraktiivne rahapaigutamise võimalus investorile, kes hindab stabiilset rahavoogu ja dividendivõimekust.

Lõpetuseks rõhutan aga veelkord üle, iga investeerimishuviline peaks kindlasti tutvuma põhjalikult aktsiate avaliku pakkumise prospekti ning selle lisaga, kus on esitatud terviklik ja tasakaalustatud ülevaade ettevõttest ja pakkumisest, millele tuginedes saab investor langetada kaalutletud investeerimisotsuse.

Mina Tallinna Sadama juhina saan vaid kinnitada seda, et minu ja meie kolleegide eesmärk on juhtida kogu oma äritegevust nutikalt, digitaalselt ja kestlikest põhimõtetest lähtuvalt. Vaid selliselt saame olla avatud ja uuendusmeelseim sadam Läänemere regioonis, kes on konkurentsisituatsioonis majakaks teistele ning vastab seeläbi aktsionäridele ootustele.

 

Valdo Kalm, AS Tallinna Sadam juhatuse esimees

 

Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM (registrikood 10137319, registreeritud aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sadama tn 25, 15051) ainuaktsionär, Eesti Vabariik, võttis täna (25. mail 2018. a) vastu otsused Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks ja aktsiate avaliku pakkumise läbiviimise tingimuste kinnitamiseks.

 

Nimetatud otsustega otsustas Eesti Vabariik:

 1. Seoses Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate plaanitud avaliku pakkumisega Finantsinspektsiooni poolt registreeritud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti alusel suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 3512. Aktsiaselts TALLINNA SADAM on esitanud käesoleva otsuse kuupäeval noteerimisavalduse Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM kõigi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas.
 2. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiakapitali suurendatakse tingimuslikult 187 595 032 eurolt 263 000 000 euroni, st 75 404 968 euro võrra. Aktsiaselts TALLINNA SADAM aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on 263 000 000 eurot. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 3512 lõikega 2 õigus lasta välja kuni 75 404 968 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionär võib määrata ja täpsustada väljalastavate aktsiate lõplikku arvu ja jaotust investorite vahel või volitada väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse määramiseks ning täpsustamiseks Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM nõukogu või juhatust, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja selle lisades sätestatut.
 3. Vastavalt äriseadustiku §-le 345 välistada Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM olemasoleva ainuaktsionärile (Eesti Vabariik) eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaeinvestorid ja institutsionaalsed investorid Eesti Vabariigis, kellele pakutakse Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiaid avaliku pakkumise raames, ja teatud institutsionaalsed investorid teatud jurisdiktsioonides väljaspool Eesti Vabariiki, kellele pakutakse Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiaid suunatud mitteavaliku pakkumise korras Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti ja selle lisade kohaselt.
 4. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM uute aktsiate väljalaskehind on 1 euro iga aktsia eest, millele lisandub ülekurss vahemikus 0,4 kuni 0,8 eurot. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna (sealhulgas aktsiate väljalaske ülekursi suuruse) määrab Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionär pärast pakkumise raames institutsionaalsetele investoritele suunatud nõudluse selgitamise protsessi lõppu. Väljalastavate aktsiate nimiväärtust ületava lõpliku väljalaskehinna osa loetakse ülekursiks. Sõltuvalt nõudlusest ja muudest asjaoludest võib Aktsiaselts TALLINNA SADAM pidada vajalikuks ülekursi rakendamist ka väljaspool eelpool nimetatud vahemikku, tingimusel, et uue ülekursi vahemiku alumine piir ei ole väiksem kui ülekursi vahemiku alumine piir. Sel juhul määrab rakendatava ülekursi vahemiku ja/või lõpliku ülekursi Aktsiaselts TALLINNA SADAM ainuaktsionär oma otsusega.
 5. Uute aktsiate eest tasumise kord on määratud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja selle lisades.
 6. Seoses aktsiate plaanitud pakkumisega annavad emiteeritavad aktsiad ning Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionäri poolt pakkumise raames ja tulevikus võõrandatavad aktsiad uutele aktsionäridele õiguse dividendile alates 01.01.2018. a algava majandusaasta eest. Ainuaktsionäri 25.04.2018. a otsusega nr 1.1-5/18-010 ettenähtud kasumi jaotamise osas on dividendi saamiseks õigustatud isik olenemata dividendi väljamaksmise ajast üksnes vastava otsuse kuupäeval Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsionäride nimekirja kantud isik, st Eesti Vabariik. Uute aktsiate emiteerimine ega aktsiate hilisem võõrandamine ei mõjuta ainuaktsionäri 25.04.2018. a otsusega nr 1.1-5/18-010 ettenähtud dividendi saamiseks õigustatud isikute ringi.
 7. Kinnitada pakkumise läbiviimise tingimused ja kord, mis on kirjeldatud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja prospekti lisas. Prospekt on registreeritud Finantsinspektsiooni juhatuse 7. mai 2018. a otsusega nr 4.3‑4.9/1589 ja prospekti lisa esitatakse Finantsinspektsioonile registreerimiseks 24. mail 2018. a.
 8. Pakkumise perioodi ja märkimisõiguse kasutamise tähtaeg on määratud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja selle lisades.

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Aktsiaselts TALLINNA SADAM
E-post: m.zirel@ts.ee