Juhatuse esimehe pöördumine

Hea sadamahuviline!

Tallinna Sadam on kasvanud tänapäevaseks ja mitmekülgseks arendus-, teenindus- ja merendusettevõtteks. Liidame ühtseks tervikuks oma neli ärivaldkonda: kaubavedude ja reisijate teenindamise, laevanduse ning mereäärse kinnisvara. Oleme hästi kapitaliseeritud ja stabiilselt dividende maksev riigi osalusega ettevõte, kes kuulub alates möödunud aastast ka börsiettevõtete sekka.

Põhja-Euroopa neljanda reisisadamana oleme reisijate teenindamises lükanud käima mitmeid suuremahulisi projekte, nagu reisiterminalide uuendamine ja Targa Sadama liiklusjuhtimissüsteem Vanasadamas, automaatsildumine laevadele ning tark ja keskkonnasõbralik kruiisiterminal. Soovime kasutajakogemust parandada ja Eesti suurimat turismi- ja mereväravat senisest atraktiivsemaks muuta.

Logistikasektori uuenduste eestvedajana alustasime logistikaahela digitaliseerimisega ja tegeleme koostöös kõikide osalistega Eesti konkurentsivõime kasvatamisega. Oleme oma tähelepanu keskmesse seadnud lisaks ida-läänesuunalisele kaubakoridorile ka põhja-lõunasuunalised kaubaveod koos Rail Baltica arendusega. Möödunud aastal sõlmisime mitu olulist lepingut, mis pakuvad tulevikus lisandväärtuse loomiseks soodsaid eeldusi, olgu siin mainitud koostöö- ja hoonestusõiguse leping õlikultuuride töötlemise tehase rajamiseks Muugal ning ühiste kavatsuste protokoll LNG terminali rajamiseks Paldiskisse.

Parvlaevanduses oleme startinud hübriidlaevaprojektiga ning otsime lisavõimalusi keskkonnasäästlike lahenduste loomiseks ja kliendirahulolu suurendamiseks. Mandri ja suursaarte vahelistel ühendustel suureneb reisijate arv pidevalt, möödunud aasta suvekuudel püstitasime mõlemal liinil ka absoluutsed rekordid. Lisaks on märgatavalt tõusnud kaubavedude mahud, saartel elavad inimesed on ettevõtlikud ja majanduselu vilgas. Läbimurde suviseks rakenduseks saavutasime ka jäämurdjale Botnicale, mis suvekuudel teeb nüüd tööd teisel pool Atlandi ookeani Põhja-Kanadas.

Kinnisvara osas viime Vanasadamas koostöös Tallinna linnaga ellu pikaajalist arendusplaani ehk Masterplaani 2030, mis pakub võimalusi tulusaks kinnisvaraarenduseks. Muugal ja Paldiskis asuvate tööstusparkidega jätkus aktiivne arendustöö ning vabadele maadele uute klientide otsimine.

Maineka ja kõrgelt hinnatud tööandjana pakume oma töötajatele erinevaid motivatsioonisüsteeme ning tegeleme järjepidevalt töötajate pühendumuse suurendamisega. Ambitsioonikad äriprojektid nõuavad meilt üha enam tähelepanu pööramist tööjõuvajaduste pikaajalisele planeerimisele ning tegelemist järelkasvu teadliku arendamisega.

Börsiettevõttena seisame oma dividenditootluse ja -lubaduste eest ning otsime võimalusi kasvamiseks kõikides ärivaldkondades.

 

Valdo Kalm
ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees