Juhatuse esimehe pöördumine

Hea sadamahuviline!

Tallinna Sadam on kasvanud traditsioonilisest sadamate haldusfirmast kaasaegseks ja mitmekülgseks arendus- ja teenindusettevõtteks. Liidame ühtseks tervikuks oma neli ärivaldkonda – kaubavedude ja reisijate teenindamise, laevanduse ning mereäärse kinnisvara. Oleme stabiilne ja hästi kapitaliseeritud, üks kasumlikumaid ja enim dividende maksvaid riigi osalusega ettevõtteid Eestis. Alates 13.06.2018 oleme ka börsiettevõte.

Tallinna Sadama tegevus ulatub nii Tallinnast kui ka sadamatest kaugemale. Lisaks oma Tallinnas, Muugal, Paldiskis ja Saaremaal asuvate sadamate haldamisele, teenindame parvlaevadega mandri ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelist laevaliiklust ning pakume riigile talvisel ajal jäämurdeteenust. Arendame Muugal ja Paldiskis tööstusparke ja loome Vanasadama arenduse raames Tallinnale uue mereäärse avaliku ruumi, linnakvartali.

Meie visioon on olla Läänemere sadamatest uuendusmeelseim, me loome klientidele parimaid võimalusi ja keskkondi arenguks ning esindame Eesti riiki. Organisatsioonina oleme avatud, innovaatiline ja usaldusväärne. Kuulame kogukondi, teeme koostööd omavalitsuste, teadusasutuste ja teiste Läänemere suurimate sadamatega ning väärindame keskkonda, tagades sadamates ja nendega piirnevatel aladel klientidele parimad lahendused.

Oleme logistikasektori uuenduste eestvedajana ja reisijate teenindamises Euroopa neljanda sadamana lükanud käima mitmeid suuremahulisi projekte nagu logistikaahela digitaliseerimine, reisiterminalide uuendamine ja Targa Sadama liiklusjuhtimissüsteem Vanasadamas, automaatsildumine laevadele, tark ja keskkonnasõbralik kruiisiterminal. Keskendume senisest veel enam liini- ja kruiisireisijate kasvule, laevanduses teenuse kvaliteedi arendamisele, kaubavedudes lisandväärtuse loomisele ja põhja-lõuna suunalistele kaubavedudele ning Vanasadamas kinnisvara arendustele.

Tallinna Sadam teeb äri landlord-sadama põhimõttel – oleme maaomanik, mis on taganud meile juba ajalooliselt suurema kasumlikkuse, võimaluse genereerida rahavoogu ning maksta kõrget dividendi. Tallinna Sadam positsioneerib ennast kui hea dividendivõimekusega ja arengule suunatud ettevõte.

Valdo Kalm
ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees