Strateegia

Juhatuse esimehe pöördumine


Meie visioon

Tallinna Sadama visioon on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima keskkonna ja arenguvõimalused.


Meie lugu

Tallinna Sadam on Läänemere uuendusmeelseim merevärav. Oleme kasvanud traditsioonilisest infrastruktuurihaldajast tänapäevaseks ja mitmekülgseks arendus- ja teenindusettevõtteks. Loome oma klientidele parima keskkonna ja arenguvõimalused, ühendades ühtseks logistiliseks tervikuks kaupade ja reisijate teenindamise, laevanduse ning mereäärse kinnisvara arenduse. Kuulame kogukondi ja kaitseme keskkonda. Oleme avatud, nutikad ja usaldusväärsed.
Oleme Eesti kuvandi kandja ja majanduse üks mootoritest. Eesti riigile kuuluva enamusosaluse kaudu oleme kodanike ja riigi teenistuses. Meie roll on suurendada Eesti kui mereriigi konkurentsivõimet.


Meie väärtused

Tallinna Sadama väärtused on:

  • Oleme avatud uutele ideedele ja koostööle.
  • Soosime tarku mõtteid ja uuendusi ning leiame võimaluse need ellu viia.
  • Oleme ausad ja avatud ning jagame oma kavatsuste ja tegude kohta informatsiooni nii ettevõtte sees kui ka väljaspool.
  • Teeme tarku ja arukaid otsuseid ning teeme õigeid asju õigel ajal ja moel.
  • Otsime, kasutame ja pakume ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks leidlikke ja uuendusmeelseid lahendusi.
  • Peame lubadustest kinni ja viime antud lubadused kvaliteetselt ellu.
  • Oleme oma valdkonna asjatundlikud, pädevad ja mõjukad eksperdid.
  • Suhtume lugupidavalt ja hoolivalt nii endasse kui ka teistesse.
  • Oleme ausad ja lähtume oma väärtustest.

 

Strateegilised fookused 2018-2022

AS Tallinna Sadam näeb uusi tuluteenimise võimalusi nii kauba-, reisijate kui ka kinnisvara ja laevandusäris.

Tallinna Sadama  visiooniks on  saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima keskkonna ja arenguvõimalused.

Ettevõte strateegia põhifookuses on neli ärivaldkonda:  kaup ja selle käitlemisega seotud tegevused, reisijad ja nende teenindamisega seotud tegevused, kinnisvaraarendus ning  laevandus.

Ettevõte on seadnud järgmise viie aasta eesmärgiks Eestit läbivate kaubakoridoride konkurentsivõime teadliku kasvatamise koos kõikide logistikaketi osapooltega. Fookuses on logistikaahela digitaliseerimine. Võimalusi nähakse nii konteinervedude ja vedelgaaside turu kasvus, kui ka põhja-lõuna suunalises kaubavahetuses. Samuti loob võimalusi fossiilsete kütuste asendamine taastuv- ja biokütuste ning alternatiivsete energiaallikatega. Lisaks on  eesmärgiks võtta laiemalt kasutusele olemasolevad tööstusparkide alad Muugal ja Paldiski Lõunasadamas.

Reisijate valdkonnas  näeme  kasvuvõimalusi  kõikidel  laevaliinidel ja kruiisilaevade teenindamisel, mida toetab uute liini- ja kruiisilaevade lisandumine ning Aasiast pärit reisijate huvi kasv reiside vastu Läänemere piirkonnas. Ettevõtte lähiaastate suuremad investeeringud on valdavalt planeeritud reisijate valdkonna kasvu toetamiseks ning reisijate teenindamise infrastruktuuri parendamiseks läbi teeninduskiiruse ja kvaliteedi kasvu.

Kinnisvaraarenduses on alustatud Vanasadama arenguplaani ehk koostöös maailmakuulsate Zaha Hadid arhitektidega valminud Masterplan 2030 elluviimisega, mis pakub pikemas perspektiivis unikaalset võimalust tulusaks kinnisvaraarenduseks.

Laevanduse valdkonnas on eesmärgiks äriplaani elluviimine ja teenuse kõrge kvaliteedi tagamine mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse korraldamisel. Samuti talvise jäämurdelepingu täitmine ja jäämurdjale Botnica suvetöö tagamine.

Arendusplaanid

Riigi peamised eesmärgid seoses osalusega ASis Tallinna Sadam