Tallinna Sadama sadamates teenindatud kaubamaht oli esimeses kvartalis 5 miljonit tonni ja reisijate arv 1,9 miljonit. Ettevõtte müügitulu moodustas 29,4 miljonit ja kasum 11,8 miljonit eurot.


04.05.2018

Käesoleva aasta esimeses kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,01 miljonit tonni kaupa ning 1,92 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes esimeses kvartalis kaubamaht 0,3% ning reisijate arv 0,2%. Kontserni müügitulu oli 29,4 mln eurot ja kasum 11,8 miljonit.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on kvartali tulemuste võrdluses üle pika aja näha positiivset märki just kaubamahu osas. „Kaubamahud esimeses kvartalis stabiliseerusid ja näitasid isegi väikest kasvu, mille taga on eelkõige läbi sadamate veetud veeremi ja puistlasti kasv. Sadamates teenindatud reisijate arvu suurenemine toimus aga peamiselt Tallinn-Stockholm liini mõjul.“

Kontserni kolme kuu müügitulu moodustas 29,4 miljonit eurot vähenedes võrreldes eelmise aastaga 1%, mida mõjutas enim laevadelt saadavate tasude tulu vähenemine tulenevalt mõningase kaubamahu langusega vedellasti ja konteinerkaupade osas.

Korrigeeritud EBITDA ehk kasum enne intresse, makse, kulumit ja allahindlusi oli 17,6 miljonit eurot, vähenedes 1,6 miljoni euro võrra. Ettevõtte esimese kvartali kasum vähenes 2,5 miljoni euro võrra ja ulatus 11,8 miljoni euroni. Korrigeeritud EBITDA ja kasumi languse taga oli muude tulude vähenemine võrreldes 2017. aastaga, mil need I kvartalis sisaldasid laevatehaste leppetrahvitasusid seoses uute parvlaevade üleandmise hilinemisega.

AS Tallinna Sadam kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele veel tütarettevõtted TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ.