Üldkoosolek

Korraline aktsionäride üldkoosolek toimub 14. mail 2019. Koosoleku kutse koos päevakorrapunktide ning otsuste ettepanekutega avalikustatakse hiljemalt 23. aprillil 2019.

 

 

Üldkoosoleku materjalid: