Nimetamiskomitee päevakorrapunkti muudatus 10.05.2019 EST